نگاهی چند جانبه به مساله شوراها (1 و 2)
45 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن به تاریخ 26/10/ 1378 و 10/12/77
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی