ایران جامعه ای مدرن اما بد قواره
48 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » شهریور و مهر 1386 - شماره 89 و 90 » (8 صفحه - از 40 تا 47)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار چهار معناى جامعه مدنى تبیین شده است و سپس نویسنده با ذکر ویژگى‏هاى جامعه مدنى به معناى اخیر به بررسى جامعه ایران مى‏پردازد و ادعا مى‏نمایند که هر چند نوسازى در ایران رخ داده است، ولى ارزش‏هاى مدنى نحیف مانده‏اند و به این جهت جامعه ایرانى به جامعه‏اى مدرن اما بدقواره تبدیل شده است. جامعه ایران جامعه‏اى عقب‏افتاده و جهان‏سومى نیست، بلکه (از دیدگاه، منظومه مفهومى نوسازى) جامعه‏اى مدرن اما بدقواره است. یکى از بدقوارگى‏هاى اساسى جامعه این است که رفتارها، فعالیت‏ها و رویه‏هاى مدنى در نسبت با سایر رفتارها وزن قابل توجهى ندارد. ابتدا سعى مى‏کنم با مرورى بر معانى جامعه مدنى دیدگاه خود را در این زمینه روشن کنم.