جنبش نرم افزاری، گستره ها، گستراننده ها
26 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/10/9
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی